Twinning je jedan od glavnih alata Europske unije za administrativnu suradnju između tijela javne uprave države korisnice i tijela javne uprave države članice EU.

Osnovna svrha Twinning projekata je pružanje pomoći i prenošenje znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU, pri čemu su dionici ponajprije tijela državne i javne uprave koja kroz administrativnu suradnju ostvaruju unaprijed određene ciljeve i rezultate.

Obzirom da uključuje neposrednu suradnju sličnih institucija, Twinning omogućuje stvaranje dodane vrijednosti u javnom sektoru koja se ne može očekivati od druge vrste projekata.

Pokrenut u svibnju 1998. godine, Twinning je u početku bio prvenstveno umjeren na države pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje koje su se pripremale za članstvo u EU i koje su kroz Twinning dobile podršku u provedbi reformi, usklađivanju zakona i propisa s pravnom stečevinom EU te prilagodbi i jačanju javnih institucija.

Od 2004. godine Twinning je prisutan i u državama korisnicama u istočnom i južnom susjedstvu EU koje su obuhvaćene partnerskim sporazumom u cilju aproksimacije njihovog zakonodavstva pravnoj stečevini EU te jačanju administrativnih kapaciteta njihovih javnih institucija.

Sredstva za provedbu twinning projekata osigurava EU, a projekti se financiraju kroz dva osnovna instrumenta: IPA (države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje) i ENP (države u okviru Europske politike susjedstva).

IPA

 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Crna Gora
 • Kosovo*
 • Sjeverna Makedonija
 • Srbija
 • Turska

ENP

 • Alžir
 • Armenija
 • Azerbajdžan
 • Egipat
 • Gruzija
 • Izrael
 • Jordan
 • Libanon
 • Maroko
 • Moldova
 • Tunis
 • Ukrajina
 • Palestina**

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

http://www.mvep.hr/hr/posebni-projekti/

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.
**This designation does not entail any recognition of Palestine as a state and is without prejudice to positions on the recognition of Palestine as a state.
Skip to content