BITI MLAD – BITI AKTIVAN

Cilj projekta: Poboljšanje socijalne integracije mladih u lokalnu zajednicu razvojem socijalnih vještina; iniciranje aktivnog uključivanja mladih u procese donošenja odluka jedinica lokalne samouprave.

Partneri: gradovi Drniš, Benkovac i Kistanje

Ciljane skupine i krajnji korisnici: mladi Šibensko – kninske i Zadarske županije, gradska i općinska vijeća, voditelji Kluba mladih, članovi Savjeta Mladih, sudionici kampanje, te građani, Vladini Uredi i ministarstva, građanske udruge, obrazovne institucije

Očekivani rezultati: osnivanje kluba mladih, promoviranje volonterizma kao oblika socijalnog uključivanja mladih, osnovani i aktivni savjeti mladih, izrađeni i usvojeni lokalni programi djelovanja za mlade.

Skip to content