Mladi – donositelji odluka u lokalnoj zajednici

Cilj projekta: unapređenje politika prema mladima te provedbe nacionalnih i lokalnih programa djelovanja za mlade

Partneri: Grad Slavonski Brod, Rijeka, Opatija, Čakovec, OIA BiH; suradnici: Udruga gradova RH

Ciljne skupine i krajnji korisnici: mladi – članovi parlamenata mladih, vijeća/savjeta mladih; nastavnici, gradonačelnici, predstavnici županijskih/gradskih/općinskih odjela za društvene djelatnosti

Očekivani rezultati: mladi, članova parlamenta mladih/vijeća/savjeta mladih – osposobljeni za implementaciju nacionalnih i europskih standarda i politika prema mladima, građanske odgovornosti, procesa donošenja  odluka i njihove uloge u njemu; nastavnici-koordinatori informirani o različitim europskim praksama primjene politike prema mladima; osnivanje novih parlamenata mladih; gradonačelnici informirani o mogućnostima i načinima bolje implementacije NPDM; mladi ljudi uključeni u rad lokalnih zajednica; informirana javnost o europskim i nacionalnim politikama za mlade i strategijama za mlade.

Skip to content