BOROŠ DRAVA

Osnovne aktivnosti projekta odnosile su se na razminiranje projektnog područja, aerofotogrametrijsko snimanje, istraživanja kvalitete vode, ekofiziološka istraživanja te izradu projektne dokumentacije te izradu GIS sustava. 

Projekt je rezultirao izradom projektne dokumentacija za revitalizaciju, kojom se, na temelju snimke sadašnjeg stanja, identificiraju uzroci narušenosti ekosustava s obje strane granice i predlažu mjere i zahvati istih s procjenom troškova. GIS sustav, također jedan od rezultata projekta, koristit će se kao jedan od alata nadležnim tijelima, za održivo korištenje prirodnih resursa i upravljanje područjem s obje strane granice, s ciljem praćenja ekosustava i definiranjem budućih mjera za očuvanje i poboljšanje ekoloških funkcija navedenog područja.  

Nakon primjene mjera definiranih projektnom dokumentacijom, područje će postati eko-prostor namijenjen za ruralni turizam, rekreaciju ili aktivni odmor žitelja okolnih naselja s obje strane granice, a za primjenu istih hrvatska i mađarska strana će nastojati osigurati financijska sredstva, bilo da je riječ o vlastitim ili iz programa Europske Unije.

U ovom projektu prekogranični partner Hrvatskim vodama bila je Direkcija za zaštitu okoliša i vode južnog Prekodunavlja – DDKövizig iz Pečuha, Mađarska. 

Skip to content