Daljnje jačanje sustava za javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj

Opći cilj projekta je nastaviti poticati koherentan i transparentan sustav javne nabave u području javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj pri provedbi novog zakonodavnog okvira javno-privatnog partnerstva u skladu s relevantnim EU standardima. Specifični ciljevi projekta su daljnji razvoj metodoloških alata za poticanje provedbe zakona o javno-privatnom partnerstvu te da Agencija za javno-privatno partnerstvo i druge zainteresirane strane budu svjesne, spremne i ojačane za provedbu novog zakonodavnog okvira javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj.

Skip to content