Dubrovački nakit: Priča o tradiciji kroz 14 komada zlatnog nakita

Cilj projekta je jačanje marketinških i konkurentskih kapaciteta izrade nakita izvoza na EU tržište u suradnji s privatnim i javim sektorom sa zajedničkim ciljem promocije kulturnog naslijeđa Dubrovnika i očuvanja vrijednosti tradicionalne izrade nakita.

Očekuje se da će se projektom ostvariti slijedeći rezultati: restauriracija četiri komada nakita; kolekcija od 14 komada zlatnog nakita dobit će oznaku „Izvorno hrvatsko\”; trening djelatnika za izvoz; izrada istraživanja tržišta na području EU; distribucija 453 pisama klubu hrvatskih emigranta i katoličkim misijama sa 40 pisama namjere za izvoznu promociju; sudjelovanje na međunarodnim sajmovima.

Rezultati projekta će se ostvariti projektnim menadžmentom, istraživanjem i razvojem četiri nova dizajna dubrovačkog nakita, traningom zaposlenika za izvoz, istraživanjem tržišta itd.

Skip to content