SEA EAS – Environmental Areas of Value and Archaelogical Sites

Svrha projekta je razvoj geodetskih metodologija mjerenja na teritoriju prekogranične suradnje, analizirajući različite geomorfološke i ekonomske situacije za tri zemlje uključene (Hrvatska-Italija-Albanija). Aktivnosti uključuju istraživanja teritorija s poljoprivrednog, industrijskog, turističkog gledišta. Cilj projekta je identificiranje i kvantificiranje ekoloških i povijesnih vrijednosti različitih obalnih krajobraza.

Skip to content