Dva nova ugovora za Beli Manastir

Projektom „Izgradnja skladišnih kapaciteta“ izradit će se komplet projektne dokumentacije (idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt), provest će se arhitektonsko-građevinski i instalaterski radovi koji uz izgradnju zgrade uključuju i izgradnju pristupne prometnice, a nabavit će se i oprema: paletni regali za skladišta, informatička i uredska oprema te sustav video nadzora za građevinu. Nakon završetka same infrastrukture u partnerstvu s poduzetničkom potpornom institucijom planira se provedba aktivnosti za poduzetnike kako bi se ojačao njihov položaj na tržištu te privuklo nove korisnike. Vrijednost projekta iznosi 12,4 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 10,5 milijuna kuna.

Projekt „Prijelaz preko pruge u Šumarini“ ima za cilj poboljšati prometni sustav područja Šećerane na način da se sagradi prijelaz iznad željeznice kako bi njome mogli sigurno prelaziti pješaci i biciklisti, a vozači automobila imali bolji i sigurniji pregled raskrižja. Kroz projekt se sufinancira priprema i izrada projektne dokumentacije (geodetski snimak s izradom geodetske podloge, izrada glavnog građevinskog projekta, izrada glavnog elektrotehničkog projekta, prometno-tehnološki elaborat te ishođenje potrebnih uvjeta i dozvola) te radovi na izgradnji prijelaza pruge. Ukupna vrijednost projekta iznosi 595,9 tisuća kuna, dok bespovratna sredstva iznose 250 tisuća kuna.

Foto izvor: Grad Beli Manastir

Skip to content