e-Poslovanje mijenja svijet

Projekt je počeo s provedbom u svibnju 2010. godine, financiran je u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA IIIC 2007.-2011. – Regionalna konkurentnost, u vrijednosti od 1,39 milijuna eura.

Kroz 22 mjeseca, za vrijeme trajanja projekta, u deset poduzetničkih potpornih institucija, održane su brojne radionice i edukacije za male i srednje poduzetnike diljem Hrvatske s ciljem da ih se potakne na primjenu elektroničkog poslovanja u njihovom poslovanju. Za hrvatske poduzetnike pripremljen je i poseban priručnik o elektroničkom poslovanju koji je predstavljen na konferenciji.

Više o projektu

Skip to content