Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Radi se o sljedećim pozivima: Poziv za sufinanciranje izrade studije izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske, Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028., Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu te Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba – faza I i II, Sisačko – moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije.

Edukaciju su održale kolegice iz SAFU: Jelena Starčević iz Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata, Valentina Balcer iz Ureda za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata, Petra Žunec iz Ureda za ugovaranje i Matea Grgurević iz Ureda za pravne poslove i postupke utvrđivanja nepravilnosti.

Novi korisnici imali su priliku naučiti kako efikasno i na vrijeme izvršiti ugovorom propisane obveze, kako se pripremiti za terenske provjere, kako kvalitetno pripremiti i provesti javnu nabavu, što su nepravilnosti i kako ih spriječiti kao i mnoge druge teme značajne za provedbu projekta.

Skip to content