Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Edukaciju su održali stručnjaci iz SAFU: Andrijana Anić-Antić, Ured za provedbu ESI fondova, Biljana Pataki, Služba za pravne poslove, Frankopan Jemrić, Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, Dijana Blažević, Ured za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata i Vjekoslav Mijić, Ured za ugovaranje.

Osim toga, na edukaciji smo ugostili i gđu. Ivanu Filipović, direktoricu Panonskog drvnog centra kompetencija iz Virovitice, koja je vodila provedbu istoimenog projekta. Cilj nam je na taj način prenijeti iskustva naših korisnika koji su već završili provedbu projekata, našim novim korisnicima kako bi se projekt završio uspješno i na vrijeme.

Skip to content