Edukacije na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata”

  • Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa
  • Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza
  • Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa
  • Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1
  • Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama
  • Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
  • Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs
  • Centar za napredne laserske tehnike – CALT.

Korisnicima se kroz ovu edukaciju nastojalo dodatno ukazati na značaj nepravilnosti kao i na najčešće probleme u provedbi projekata. Edukaciju su održale gđa Sanja Jorgić,  viša stručna savjetnica-specijalistica u Uredu za pravne poslove i postupke utvrđivanja nepravilnosti, gđa Romina Mlinar, voditeljica Odjela u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, gđa Dragica Dujić, voditeljica Odjela u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata te gđa Ivana Ferk, voditeljica Službe u Uredu za ugovaranje.

Skip to content