Gostovanje ravnatelja Tomislava Petrica u podcastu REGIO portala Euractiv

Neka od pitanja na koja je odgovorio su: postoji li jaz između potreba korisnika i zakonodavnih te regulatornih tijela, kako riješiti problem predugih procesa evaluacija i financijskih korekcija koje nerijetko demotiviraju prijavitelje na natječaje i kakva je situacija u drugim zemljama EU.

Skip to content