Inovacije u filantropiji

Svrha rasprave bila je javnosti približiti ciljeve projekata udruga čija će provedba započeti krajem rujna 2015. godine. Projekti vrijedni preko 3.8 milijuna kuna sufinanciraju se iz programa IPA 2012 te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge, a trebali bi izravno pridonijeti ostvarivanju strateških ciljeva RH na području razvoja filantropije, društvene odgovornosti i kulture davanja.

Skip to content