Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – nabava vozila

Vrijednost projekta je 230.000 eura i predstavlja značajan doprinos modernizaciji opreme za radiološka mjerenja. Sporazumom između Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigumost i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada nabavljeno vozilo s pripadajućom opremom dano je na korištenje Jedinici za zaštitu od zračenja Instituta.

Skip to content