• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Prva generacija pretpristupnih programa

InveStimulation

Projekt InveStimulation, usmjeren na zajedničku promociju ulagačkih mogućnosti u pograničnom području Međimurske županije i mađarske Zala županije, imao je za cilj uobličiti i standardizirati ponudu za investitore, kako bi mogli odabrati najpogodniju lokaciju za ulaganje u navedenoj regiji. Time je projekt stvorio temelje za kvalitetniju promociju Međimurja kao ulagačkog odredišta.

U suradnji s Međimurskom županijom, jednom od projektnih partnera, jedinicama lokalne samouprave i poduzetnicima, pripremljen je promotivni paket koji uključuje vodič za investitore s DVD-om i internetsku stranicu.

Skip to content