Procijeni i zaštiti rijeku Unu

Opći cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju mikro-regije Pounje, temeljenom na partnerstvu između relevantnih dionika na području zaštite prirode i okoliša u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koristeći iskustvo i znanja talijanskog partnera.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Uspostavljanje suradnje između relevantnih dionika
  2. Doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti i riječnog ekosustava
  3. Uključiti javnost u očuvanje bioraznolikosti, edukaciju i informiranje, te povećati razinu svijesti o zaštiti područja uz rijeku Unu

Očekivani rezultati:

  • uspostavljen Forum partnera u projektu s Upravljačkim odborom za djelotvornu suradnja između regionalnih, lokalnih vlasti, udruga u Pounju na području zaštite okoliša
  • istražena i procijenjena biološka raznolikost riječnog ekosustava u skladu s Okvirnom direktivom o vodama (Dir. 2000/60/EC)
  • uključena javnost, povećana razina svijesti, informiranosti i znanja o zaštiti prirodnog naslijeđa kao čimbenika regionalnog razvoja

U okviru provedbe projekta bit će izrađen prekogranični program upravljanja rijekom Unom, provedena studija inventarizacije flore i faune, izrađen akcijski plan zaštite biološke raznolikosti i uspostavljena mreža nadzora kakvoće vode rijeke Une. Osnovat će se Edukativno-informativni centar „Sedra\” u Dvoru, bit će održane radionice o očuvanju biološke raznolikosti i savjetovanje na temu unapređenja ekološkog poljoprivrednog upravljanja i proizvodnje.
Također će se snimiti DVD koji će pratiti izgled i promjene prirode tijekom četiri godišnja doba, a koji će kao i promotivna karta promovirati Pounje, a osobito njegove prirodne ljepote.
Provedba projekta započela je 15. rujna 2008. godine, a trajat će godinu dana.

Skip to content