IPA 2008 I komponenta – Rezultati ugovaranja

Dana 05. lipnja 2012. istekao je rok za ugovaranje sredstava u okviru IPA 2008 I komponente (Pomoć u tranziciji i jačanje institucija). Ukupno dodijeljena sredstva za IPA komponentu I za 2008 godinu iznose 35,79 milijuna eura. Ugovoreno je ukupno 33,89 milijuna eura, što iznosi 94,67 posto dodijeljenih sredstava uz nacionalno sufinanciranje od 6,49 milijuna eura.

Najveći dio neugovorenih sredstava odnosi se na uštede ostvarene ugovaranjem po nižim cijenama od onih predviđenih Financijskim sporazumom. Ostvarene uštede rezultat su zdravog tržišnog natjecanja i imaju pozitivne efekte na proračune Europske unije i Republike Hrvatske, odnosno njihove porezne obveznike.

U sklopu IPA 2008 I komponente potpisano je ukupno 93 ugovora za provedbu svih 16 projekta predviđenih Financijskim sporazumom potpisanim između Europske komisije i Republike Hrvatske.

Krajnji rok za završetak provedbe projekata je 5. lipnja 2014. godine, a krajnji rok za  izvršenje svih plaćanja je 5. lipnja 2015. godine. 

IPA I komponenta –  POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA – je ključna komponenta čija je implementacija usko povezana s ispunjavanjem kriterija za članstvo u Europskoj uniji. U sklopu nje se financiraju projekti iz područja pravosuđa, unutarnjih poslova, zaštite ljudskih prava i anti-diskriminacije, projekti jačanja nevladinog sektora, zaštite kulturnih i prirodnih bogatstava, poreza, prometne politike, zdravstva i zaštite okoliša.

Korisnici IPA 2008 komponente I su tijela državne uprave, ustanove i neprofitne organizacije.

Skip to content