• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / IPA komponenta

Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava

Svrha ovog projekta je provođenje odredbi EU Direktive o poplavama i, u tu svrhu, priprema karata opasnosti od poplava i rizika od poplava u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Twinning projekt usredotočit će se na drugu fazu Direktive o poplavama te će pomoći u pripremi karata opasnosti od poplava i rizika od poplava za odabrana pilot poručja, izradi priručnika i jačanju kapaciteta nadležnih institucija. Rezultati ovog projekta bit će od velike pomoći hrvatskim stručnjacima u nadolazećoj trećoj fazi Direktive o poplavama – izradi planova upravljanja rizicima od poplava.

Cilj projekta: Podrška Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim vodama u daljnjem usklađivanju i provedbi zakonodavstva Europske unije u sektoru voda, pogotovo Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (2007/60/EC). Projekt se provodi kroz jedan twinning ugovor.

31.10.2014. - Novosti

Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava

Projekt također uključuje izradu hidroloških modela i program obuke za jačanje institucionalnih kapaciteta. Izradit će se i vodiči o poplavnim rizicima, mjerama obrane od poplava, mogućim utjecajima klimatskih promjena, sudjelovanju dionika te pripremi plana upravljanja poplavnim rizicima za Hrvatsku prema europskoj Direktivi o poplavama.

Skip to content