Jačanje administrativnih kapaciteta Hrvatske Porezne uprave na području međunarodne suradnje kod oporezivanja

Ciljevi projekta su usklađivanje Porezne uprave Republike Hrvatske sa zakonskim odredbama Europske unije, postupcima i najboljim praksama u odnosu na administrativnu suradnju u području oporezivanja. Projekt s proračunom u iznosu od 244.429,70 eura financiran je iz sredstava Europske unije te će provedba aktivnosti trajati šest mjeseci.

Očekivani rezultati projekta su usmjereni na jačanje administrativnih kapaciteta Porezne uprave kako bi što uspješnije pripremili djelatnike u Službi za međunarodnu razmjenu informacija (CLO-u) za obavljanje poslova koji se odnose na administrativnu suradnju i uzajamnu pomoć u području oporezivanja.

Projekt je od velikog značaja za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji te će pomoći jačanju administrativnih kapaciteta Porezne uprave kroz ažuriranje postojećih propisa, radnih postupaka i priručnika koji se bave administrativnom suradnjom na području oporezivanja. To će omogućiti Službi za međunarodnu razmjenu informacija (CLO-u) da održi korak sa zakonskim promjenama i poboljša radne postupke u skladu s zakonodavstvom Europske unije te najboljim europskim praksama.

Skip to content