“Jačanje administrativnih kapaciteta Porezne uprave Republike Hrvatske na području nadzora”

Očekivani rezultati projekta su usmjereni na strateški pristup poreznog nadzora i suzbijanja utaje poreza u Republici Hrvatskoj u skladu sa najboljom praksom Europske unije. Stoga će se u sklopu projekta uvesti moderni alati za nadzor poreznih obveznika, a istovremeno će se jačati administrativni kapacitet Porezne uprave Republike Hrvatske.

Projekt obuhvaća sljedeće glavne komponente:

  • Jačanje sustava nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske u cjelini
  • Jačanje sustava nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske kroz izradu Strategije nadzora i akcijskog plana te smjernica o metodama i tehnikama nadzora poreznih obveznika uključujući i obuku ovlaštenih službenika nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske;
  • Uspostava funkcije elektroničkog nadzora

         Razvoj i implementacija elektroničkog nadzora;

  • Jačanje administrativnih kapaciteta na području nadzora poreza na dodanu vrijednost (PDV) i suzbijanja utaje poreza

         Jačanje kapaciteta za nadzor PDV-a i suzbijanja utaje poreza kroz razvoj priručnika i obuku ovlaštenih službenika nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske.   

Ovaj projekt je od izuzetnog značaja za Hrvatsku u okviru pristupnih procesa Europskoj uniji. Kao što je navedeno tijekom pristupnih pregovora i unatoč značajnom napretku koji je vidljiv tijekom prošlih godina, Hrvatska mora uložiti daljnje napore u cilju usklađivanja poreznog zakonodavstva na području PDV-a, suzbijanja utaje poreza i jačanja administrativnog kapaciteta.

Kroz ovaj Twinning projekt Europska unija će pomoći Poreznoj upravi Republike Hrvatske da uspostavi učinkovit i efikasan porezni sustav, a istovremeno ispuni svoje pravne obveze pri ulasku u EU.

Skip to content