• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

23.2.2017. - Novosti

Jačanje Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) za reviziju Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Glavni cilj projekta bio je priprema Republike Hrvatske za dobro financijsko upravljanje EFJP-a, EPFRR-a te EFPR-a u skladu sa zahtjevima Europske unije. Svrha projekta vrijednog 240.858.00 EUR bila je povećanje učinkovitosti Tijela za reviziju (Tijela za ovjeravanje) za reviziju EFJP-a, EPFRR-a i EFPR-a, kroz izradu relevantnih revizijskih procedura i praktičnu izobrazbu. Tim iskusnih stručnjaka iz austrijskih, estonskih, slovenskih, njemačkih, švedskih i finskih nadležnih tijela koji imaju sveobuhvatno znanje na području EFJP-a, EPFRR-a i EFPR-a dao je svoj doprinos da se osigura uspješno provođenje projekta.

Skip to content