“Jačanje hrvatskih administrativnih kapaciteta za implementaciju Direktive o uslugama”

Glavni rezultati projekta su kako slijede:

  1. Pripremljeni elektronički priručnici za implementaciju Direktive o uslugama kao i za procese registracije poslovnog nastana putem Jedinstvene kontaktne točke u Republici Hrvatskoj.
  2. Omogućen detaljniji i bolji sadržaj poslovnih informacija na web stranici Jedinstvene kontaktne točke.
  3. Ojačani administrativni kapaciteti nadležnih tijela zaduženih za implementaciju Direktive o uslugama.
  4. Hrvatski pružatelji usluga informirani o implementaciji Direktive o uslugama, njezinim liberalizacijskim učincima na hrvatsko gospodarstvo i koristima korištenja Jedinstvene kontaktne točke za lakše poslovanje.
Skip to content