Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u obavljanju uloge nacionalnog koordinatora EU poslova

Zadatak je ovoga projekta bio uspostaviti efikasan sustav nacionalne koordinacije EU poslova koji bi Hrvatskoj osigurao uspješno sudjelovanje u zakonodavnim postupcima EU-a, te kako bi Hrvatska postala vidljivija i učinkovitija članica EU-a. Cilj je ovoga projekta bio olakšati MVEP-u svakodnevni proces koordinacije EU poslova, stoga je u sklopu projekta provedeno usavršavanje djelatnika uključenih u proces koordinacije EU poslova te je u projekt uključeno civilno društvo. Vrijednost je ovoga projekta 250 000 EUR, od čega je 90% financirano sredstvima  Europske komisije, a 10% financirano je sredstvima Republike Hrvatske. Projekt je trajao šest mjeseci.

Skip to content