Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom

Cilj projekta je ojačati kapacitete za provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode i drugih ključnih dionika u području nadzora prekograničnog prometa otpadom. Republika Hrvatska kao buduća zemlja članica mora osigurati učinkovitu provedbu EU pravne stečevine. U tom kontekstu hrvatski stručnjaci će zajedno sa stručnjacima iz Njemačke, Slovenije, Poljske i Grčke raditi na uspostavi okvira za učinkovitu provedbu Uredbe (EK) 1013/2006 o prekograničnom prometu otpadom.

Projekt je od velike važnosti za Republiku Hrvatsku i njen proces pridruživanja EU i usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.

Skip to content