Jačanje kapaciteta za učinkovito upravljanje sredstvima kohezijske politike EU

Projekt će se provoditi kroz dvije komponente. Prva ima za cilj učinkovitu koordinaciju strukturnih instrumenata kroz potporu Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, kao budućem koordinacijskom tijelu za Nacionalni strateški referentni okvir, kao i budućim upravljačkim i provedbenim tijelima. Druga će pružiti podršku učinkovitom financijskom upravljanju strukturnim instrumentima i pripremi za procjenu usklađenosti za Kohezijsku politiku u Hrvatskoj, kroz pomoć Ministarstvu financija, kao budućem tijelu za ovjeravanje, te brojnim resornim ministarstvima i agencijama kojima je dodijeljena priprema i provedba sektorskih programa.

Twinning projekt se provodi do 1. rujna 2013. godine. Proračun projekta iznosi 2 milijuna eura, od čega se 95 % izdvaja iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA-e), a 5 % se plaća kroz nacionalno sufinanciranje

Skip to content