Jačanje učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u okviru IPA 2010 programa za Hrvatsku te predstavlja suradnju između Ministarstava pravosuđa Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Hrvatske, a uz pomoć stručnjaka iz Latvije, Litve i Španjolske pružio je potporu Republici Hrvatskoj u provedbi reforme pravosuđa i doprinio unapređenju rada sudova.

Rezultati ostvareni unutar triju projektnih komponenti uključuju podršku procesu racionalizacije mreže sudova, analizu položaja sudskih službenika uz preporuke za njegovo unapređenje, izrađene preporuke za uspostavu učinkovitijeg, djelotvornijeg i ekonomičnijeg sustava dostave sudskih pismena, osmišljen sustav tonskog snimanja rasprava te preporuke za unaprjeđenje zakonodavnog okvira kojim je reguliran sustav tonskog snimanja rasprava. U okviru projekta također je provedena edukacija sudionika uključenih u sustav tonskog snimanja rasprava te je povećana učinkovitost primjene mehanizama pravosudne suradnje u građanskim/trgovačkim i kaznenim predmetima unutar hrvatskog pravosuđa i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske putem edukacije koju su prošli svi relevantni dionici: suci, državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima te službenici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Projekt je započeo s provedbom 18. ožujka 2013. godine i traje do 31. ožujka 2015. godine.

Skip to content