Javni natječaj za zapošljavanje

Radna mjesta savjetnika pomoćnika u Odjelu za pravne poslove i Uredu za pripremu i provedbu projekata:

Završen je prvi dio selekcijskog postupka (psihologijsko testiranje) u postupku Javnog natječaja za zapošljavanje u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, objavljenog u Narodnim novinama br. 100 od 5. rujna 2011., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na web stranicama portala Moj-Posao.net. Riječ je o testiranjima za radna mjesta savjetnika pomoćnika u Odjelu za pravne poslove i Uredu za pripremu i provedbu projekata.

Drugi dio selekcijskog postupka za kandidate koji su zadovoljili na psihologijskom testiranju – testiranje stručnog znanja i engleskoj jezika održati će se 26.  listopada 2011. Kandidati koji su zadovoljili na psihologijskom testiranju o točnom terminu stručnog testiranja biti će obaviješteni e-mailom 24. listopada. (molimo provjeravati i junk-mail u inboxu).

Testiranje za radna mjesta savjetnika pomoćnika uključivati će poznavanje engleskog jezika, opće kulture te osnova EU integracijskog procesa, osnova funkcioniranja sustava upravljanja i provedbe EU programa u RH s naglaskom na zadaće koje obavlja SAFU.

Provjera znanja temeljiti će se na osnovnim informacijama dostupnim na:

safu.hr  i http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en

 

Skip to content