Karlovac: Predstavljen projekt "Sustavno gospodarenje energijom u Karlovačkoj županiji"

Glavni cilj projekta je za 20 zgrada stvoriti pretpostavke za daljnje snižavanje energetskih troškova izradom strategije energetske učinkovitosti i  studije izvodivosti.
Govoreći o aktivnostima projekta Drago Tropčić, voditelj projekta posebno je istaknuo važnost uspostave sustava redovite mjesečne kontrole energetskih troškova svih zgrada u vlasništvu Karlovačke županije, podizanje razine znanja i svijesti zaposlenika javnih institucija o potrebi štednje energije i zaštite okoliša organiziranjem radionica i natjecanja u štednji energije, izrada priručnika s konkretnim mjerama energetske učinkovitosti koje treba provesti za svaku pojedinu zgradu javne  u cilju smanjenja potrošnje energije. Sanda Djukić, stručna suradnica REGEA-e, predstavila je regiju Abruzzo kao dobar primjer energetski osviještene lokalne zajednice koja provodi  brojne projekte iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Projekt SEM u trajanju od 14 mjeseci, zajednički provode Karlovačka županija, Agenzia Regionale per l‘Edilizia e il Territorio iz talijanske regije Abruzzo i Grad Karlovac. 

Skip to content