KBC-u Split dodijeljeno gotovo 31 milijun kuna bespovratnih sredstava za objedinjeni hitni bolnički prijem

Cilj ovog projekta je uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema kao najučinkovitijeg oblika hitne medicinske skrbi kako bi se pacijentima povećala pristupačnost hitnoj zdravstvenoj zaštiti. Uspostavljanje objedinjenog hitnog bolničkog prijema ostvariti će se kroz ulaganja u adaptaciju postojećeg prostora, integriranje i opremanje suvremenom medicinskom i nemedicinskom opremom, te optimizaciju poslovnog procesa bolnice u zbrinjavanju hitnih stanja te kvalitetnije, sigurnije i brže pružanje hitne medicinske pomoći.

KBC-u Split kroz bolničku i ambulantnu skrb, kao regionalnoj bolnici, gravitira oko 850 000 državljana Republike Hrvatske, te oko 200 000 stanovnika susjedne BiH, kao i oko 500 000 turista tijekom turističke sezone. Hitni prijemi u KBC-u Split organizirani su na više lokacija (Firule i Križine) i to za 19 različitih medicinskih djelatnosti.

Broj hitnih pregleda, kao i broj zahvata na svim hitnim prijemima u značajnom je porastu, te postojeći kapaciteti nisu dostatni za pravovremeno i kvalitetno zbrinjavanje pacijenata s hitnim stanjima. Iz toga razloga hitne prijeme svih medicinskih struka s postojećim nepotpunim i nedovoljnim sadržajima, lošim građevinskim stanjem, zastarjelom tehničkom i medicinskom opremom, te instalacijama nužno je potrebno objediniti u jedan objedinjeni hitni bolnički prijem na jednoj lokaciji, kako bi se postigao cilj projekta.

Ovim projektom tj. bespovratnim sredstvima se sufinancira nabava medicinske opreme (endoskopska oprema, ležajevi, kolica, oprema za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, defibrilatori, oprema za ultrazvučnu dijagnostiku, anesteziološki uređaj, mobilni radiološki uređaj, i dr.) za uspostavu 1. i 2. faze OHBP-a, provedba horizontalnih aktivnosti, izrada studije izvodivosti te promidžba i vidljivost.

Ovo je peti po redu ugovor za KBC Split, čiju provedbu će pratiti SAFU, odnosno ugovoreno je gotovo 220 milijuna kuna vrijednih investicija u zdravstvo na području Splita, od čega je više od 130 milijuna kuna iz fondova Europske unije. Navedeno je od velike važnosti u ovom teškom razdoblju epidemije, kao i povećanje dostupnosti, učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvene skrbi kako bi se pacijentima osigurala kvalitetna i pravovremena medicinska usluga.

Skip to content