1. Gospodarstvo

Cilj ove komponente jest razviti nove mjere i reforme te doprinijeti održivom i uključivom razvoju, a sve u svrhu jačanja konkurentnosti i privlačenja privatnih investicija. Zelena i digitalna transformacija gospodarstva temeljni je postulat ove komponente. Kako bi se još snažnije potaknuo ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske, osiguravanje transformacije poljoprivrede od iznimnog je značaja. Plan je nastavak ulaganja i u obnovljive izvore energije, razvoj novih tehnologija te povećanje energetske učinkovitosti u prometu, industriji i energetici. Ova komponenta obuhvaća 24 reforme i 64 povezana ulaganja te je za nju alocirano 3,4 milijarde eura.

C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava

Plan je financirati projekte kao što su uvođenje novog sustava elektroničke naplate cestarine, rekonstruirat će se i modernizirati željezničke pruge uz primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, modernizirat će se i lučka infrastruktura, tramvajski promet, nabavljat će se putnički brodovi za obalni linijski promet, vozila na alternativni pogon za javni gradski prigradski promet itd.
Nositelj provedbe: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Procijenjeni trošak: 73.206.132 €
Razdoblje provedbe: 3/2021. – 6/2026.
Broj investicija: 21

C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

Predmetnim investicijama financirat će se regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.
Nositelj provedbe: Ministarstvo turizma i sporta
Procijenjeni trošak: 124.000.000 €
Razdoblje provedbe: 2/2020. – 6/2026
Broj investicija: 1

2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina

U okviru druge komponente naglasak je stavljen na poboljšanju učinkovitosti javne uprave, jačanju administrativnih kapaciteta,  pravosuđa i upravljanja državnom imovinom, kao i na kvaliteti te dostupnosti javnih usluga građanima te učinkovitoj borbi protiv korupcije. Cilj ove komponente jest moderna javna uprava. Podrazumijeva 29 reformi, 42 povezana ulaganja te je predviđeno otprilike 580 milijuna eura.

C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave

Kroz digitalnu transformaciju društva i javne uprave provodit će se financiranje projekta za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za kućanstva na područjima na kojima nema širokopojasne mreže sljedeće generacije uz izgradnju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Nositelj provedbe: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Za dvije investicije kojima će biti provedbeno tijelo SAFU, nositelji provedbe su MMPI i MRRFEU.
Procijenjeni trošak: 126.311.734 €
Razdoblje provedbe: 9/2021. – 6/2026.
Broj investicija: 2

3. Obrazovanje, znanost i istraživanje

Treća komponenta temelji se na jačanju sustava znanosti i obrazovanja, kao i na cjeloživotnom učenju, koje treba biti jedan od temelja konkurentnosti Hrvatske u godinama oporavka pred nama, uz poticanje deficitarnih zanimanja i izvrsnosti. Obuhvaća 5 reformi i 9 ulaganja u iznosu 1 milijarde eura.

C3.1. Reforma obrazovnog sustava

Financirat će se projekti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova, osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te srednjih škola. Financirat će se i digitalna preobrazba visokog obrazovanja ulaganjem u Network LAN, Network Wifi, opremanjem projektorima, kompjuterima, zvučnim sustavom te nabavom kamera, audio opreme i servera.
Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Procijenjeni trošak: 680.000 €
Razdoblje provedbe: 7/2018. – 8/2026.
Broj investicija: 4

4. Tržište rada i socijalna zaštita

Četvrta komponenta važna je za poticanje zapošljavanja, razvoj vještina za tržište rada, kao i za osnaživanje mirovinskog sustava te sustava socijalne skrbi, uz dodatne napore za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti. Kroz uspješnost ove mjere zaposlenost bi se do kraja 2024. godine trebala povećati na 70% te se stvoriti uvjeti za otvaranje najmanje 100 tisuća novih radnih mjesta. Obuhvaća 9 reformi, 8 povezanih ulaganja za koje je predviđeno oko 270 milijuna eura.

5. Zdravstvo

Peta komponenta usmjerena je na dostupnost i održivost zdravstvenog sustava, uz njegovu daljnju modernizaciju za prevenciju i rano otkrivanje bolesti te razvoj telemedicine i medicinske robotike. Obuhvaća 5 reformi te 24 ulaganja za koje je predviđeno 340 milijuna eura.

C5. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

Za kvalitetnije i dostupnije zdravstvo bit će omogućeno financiranje projekta kao što su uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu te pružanje ambulantne izvanbolničke primarne zdravstvene zaštite u mobilnim ambulantama. Modernizirat će se zdravstvene usluge u više bolnica diljem RH, nabaviti potrebni dijagnostički medicinski uređaji, medicinska i nemedicinska oprema, ulagati u telekardiološke i teletransfuzijske usluge, a određene operacijske dvorane opremit će se robotskom kirurgijom.
Nositelj provedbe: Ministarstvo zdravstva
Procijenjeni trošak: 26.049.026 €
Razdoblje provedbe: 2/2020. – 6/2026.
Broj investicija: 22

6. Inicijativa: Obnova zgrada

Inicijativa za obnovu zgrada važna je sastavnica održivog razvoja Hrvatske te uključuje dekarbonizaciju zgrada i energetske uštede u zgradarstvu, protupotresnu obnovu Zagreba i okolice, jačanje sposobnosti za djelovanje kod prirodnih katastrofa i obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra. U okviru ove Inicijative planira se 6 reformi te 4 investicije, a alokacija iznosi čak 800 milijuna eura.


Reforme i ulaganja u okviru svih komponenti i inicijative pridonijet će ublažavanju posljedice krize, kao i oporavku, otpornosti i konkurentnosti gospodarstva.

Skip to content