Predstavnici SAFU-a sudjelovali na konferenciji HUP-UPG: Kako provesti nabavu radova bez rizika izvođača i naručitelja

Održana je prva godišnja konferencija o nabavi građevinskih radova „Kako provesti nabavu radova bez rizika izvođača i naručitelja“ u organizaciji HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).

Prilikom pozdravnog obraćanja, ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić, naglasio je kako su ovakve konferencije iznimno važna platforma za razmjenu iskustva, za razumijevanje različitih uloga dionika u provedbi ugovora o nabavi radova.

“Kao što znate, uloga SAFU-a se svodi na kontrolnu ulogu te nismo formalni sudionik u gradnji, no uključeni smo u sve faze od ugovaranja do završetka provedbe ugovora o radovima, koji zbog svoje vrijednosti čine najznačajniji segment ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koje kontroliramo. Upravo zbog navedenog je naše iskustvo vrlo šaroliko. Mnogo je izazova i ispred i iza nas, a svakako je cilj svih uključenih što veća apsorpcija sredstava i eliminacija rizika penalizacije”, rekao je Jelić te dodao kako su najveći izazov u prethodnom razdoblju predstavljali poremećaji na tržištu koji su doveli do nepredvidivoga i značajnog rasta cijena.

Konferencija, namijenjena ponuditeljima, naručiteljima, kontrolnim tijelima, javnom i privatnom sektoru, predstavnicima tijela u sustavu javne nabave i drugim stručnjacima s područja graditeljstva i građevinskog prava, pridonijela je razmjeni iskustava sudionika te prikazala najnovije zakonodavne promjene.
Obuhvaćena su područja koja se odnose na unaprjeđenje komunikacije, rješavanje problema te učinkovito organiziranje procesa, a izlaganja i interaktivni paneli bili su posvećeni rješavanju izazova s kojima se susreću pripadnici tima koji sudjeluje u strategiji, davanju inputa u predmete nabava, pripremi i provedbi postupaka, kao i izvođenju radova.

Pomoćnica ravnatelja SAFU-a Ana Čarić Perković sudionicima konferencije govorila je o rizicima penalizacije kontrolnih tijela – utjecaju na potraživanja izvođača, a Ivan Mustapić, voditelj službe u Uredu za infrastrukturne i građevinske radove, bio je sudionik panela na kojem se raspravljalo o tome koji su tipični primjeri za penalizaciju ako govorimo o sredstvima koja korisnik nije potraživao/ZNS, odnosno koja sam plaća, postoji li rizik penalizacije za produljenje roka obzirom na praksu prema konkretnim razlozima te postoje li iskustva/praksa na temu penalizacije kod priznanja razlike u cijeni vezano na Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda Vlade RH (lipanj 2022.).

Sudionici su imali priliku čuti više o aktualnim pitanjima i rješenjima vezanim za nove propise koji uređuju pravo javne nabave, nove zahtjeve koji se postavljaju pred naručitelje i ponuditelje u budućnosti. Obrađene su teme rizika za izvođače kod izmjene ugovora s osnove promjene projekata, produljenja rokova i / ili poremećaja cijena te razmotrena rješenja vezana za ovlasti svih sudionika gradnje poput naručitelja, voditelja projekta, stručnog nadzora, projektantskog nadzora, FIDIC inženjera i ostalih, s osvrtom na pitanja primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u javnoj nabavi.

Foto: HUP

Skip to content