Konferencija za medije: ugovaranjem programa Phare 2006 postignuti dobri rezultati

Od važnijih projekata spomenuo je nadzor pomorskog prometa Jadranom, pripreme za strukturalne fondove EU-a, podršku pravosuđu i pomoć romskim zajednicama na sjeverozapadu Hrvatske.

Ministar financija Ivan Šuker dodao je da su dobri rezultati ugovaranja PHARE projekata rezultat sustava koji je za tu namjenu uspostavilo Ministarstvo financija. Unutar tog sustava educirani su stručnjaci i izgrađeni administrativni kapaciteti.

Rok za ugovaranje projekata financiranih iz programa PHARE 2006 istekao je 30. studenoga.

Od 15,2 posto preostalih sredstava, 4,54 milijuna eura odnosno 8,6 posto je iznos za koji su u postupcima javne nabave dogovorene niže cijene od planiranih.

Nije ugovoreno 3,49 milijuna eura odnosno 6,6 posto, koji se odnose na pet ugovora od kojih su dva bila ugovori iz projekta otkazanog još u prvoj polovini 2008. godine u vrijednosti od 2,53 milijuna eura, a preostala tri u vrijednosti od 960 tisuća eura nisu ugovoreni jer nisu dobivene kvalitetne ponude.

Na konferenciji je objavljeno i da je Hrvatska dobila akreditaciju, odnosno dozvolu za rad institucija za provedbu IPA programa, novog predpristupnog instrumenta pomoći. Do kraja ove godine, zahvaljujući brzoj akreditaciji, Hrvatska može povući prve predujmove iz IPA-e u iznosu od 42,7 milijuna eura. (Hina) 

Skip to content