Ministrica Tramišak i ravnatelj Petric uručili šest ugovora vrijednih 88,8 milijuna kuna

Riječ je o bespovratnim sredstvima za Sustav poduzetničkih zona i Sustav start-up inkubatora na području urbane aglomeracije Rijeka.

Projekt „Uspostava poduzetničkog inkubatora Grada Opatije – HUBBAZIA“, vrijedan je 2,5 milijuna kuna, od kojih je 18,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Grad Opatija će provedbom ovog projekta uspostaviti start-up inkubator usmjeren na kreativna rješenja u turizmu – HUBBAZIA. Projektom će se urediti i opremiti 141,43m2 prostora vile Antonio, a tijekom provedbe projekta uspostaviti će se i provoditi programski ciklusi za poduzetnike usmjereni na njihovo jačanje te poticanje stvaranja novih poduzeća.

„Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana“ projekt je Grada Rijeke vrijedan 37 milijuna kuna od kojih je 31 milijun bespovratnih sredstava. Cilj Projekta je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, kao i jačanje konkurentnosti IT i kreativnih industrija na području Urbane aglomeracije Rijeka i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i usluga s većom dodanom vrijednosti, a kroz proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude.

Grad  Kastav sklopio je ugovor za projekt pod nazivom „Kastav Smart Start“ u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna od kojih su 3 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, pogotovo u zelenim tehnologijama.

„Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 Soboli“ projekt je Općine Čavle u vrijednosti od 16,9 milijuna kuna od kojih je 10,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Projekt je usmjeren na razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Projekt „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo“, vrijedan je 20,5 milijuna kuna od kojih je 11,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Projekt se sastoji od aktivnosti ulaganja u izgradnju osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture na području Radne Zone Marišćina K-2 s ciljem razvoja i poboljšanja kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Općine Viškovo.

„Rekonstrukcija ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva u naselju Lovran“ projekt je vrijedan 8,1 milijun kuna od kojih je 6,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Osnovna namjena je stvaranje uvjeta za pokretanje ciklusa ulaganja novih poslovnih subjekata i stvaranje uvjeta za povećanje broja zaposlenih.

Izvor: razvoj.gov.hr

Skip to content