Mladi Gvozda na djelu

Cilj projekta: poboljšanje kvalitete života mladih na poslijeratnom području kroz edukacije i aktivnosti te poticanje volonterstva i volonterskog duha, kreiranje prostora za vlastito aktivno djelovanje, kritičko preispitivanje tradicionalnih obrazaca i stvaranje novih, sudjelovanje u društvenom i javnom kulturnom životu svoje sredine i promicanje vrijednosti volonterstva i altruizma. Način provođenja se zasniva na «modelu osnaživanja», koji podrazumijeva direktno uključivanje korisnika  u proces procjene potreba, sudjelovanje u planiranju, provedbi i evaluaciji projekta.

Partneri: Općina Gvozd, BLANK, Zagreb, Kazališna grupa Daska, Sisak

HKUD \”Naši običaji\”, SKD Prosvjeta.

Ciljane skupine i krajnji korisnici: prognanici, izbjeglice, povratnici,i doseljene osobe; socijalno ugrožene osobe, te nezaposleni odrasli, djeca i mladi, studenti, učenici, školarci i starije osobe.

Očekivani rezultati: informatičke radionice za djecu i mlade; dvomjesečnik udruga (Novine Gvozda i okolice); rad Internet centra unutar Suncokreta; socijalna uključenost ranjivih skupina; pridonijeti razvoju lokalne zajednice kroz altruizam i volonterstvo; bolja informiranost i educiranost mladih, ali i ostalog stanovništva Općine Gvozd; poticanje kulture informiranosti, edukacije i znanja na poslijeratnom području; održani međunarodni volonterski kampovi i posjete volontera.

Skip to content