• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Prva generacija pretpristupnih programa

Mladi i izgradnja mira

Cilj projekta: doprinijeti pozicioniranju izgradnje mira te potaknuti uvođenje teme izgradnje mira u Nacionalnu politiku za mlade kao i u obrazovne strategije u Hrvatskoj.

Partneri: Mreža mladih Hrvatske, Documenta – centar za suočavanje s prošlošću i Institut za društvena istraživanja Zagreb (te Španjolsko vijeće mladih u dijelu Aktivnosti 3. – konferencija \”Uloga mladih u izgradnji mira\”)

Ciljne skupine i krajnji korisnici:  mladi u formalnom obrazovanju, mladi u neformalnim obrazovnim programima, organizacije mladih i organizacije za mlade iz Hrvatske

Očekivani rezultati: Istraživanje (Provedena procjena aktivnosti izgradnje mira u javnom i civilnom/građanskom sektoru), izrada kurikuluma za izgradnju mira u formalnim i neformalnim obrazovnim programima za mlade),  javna događanja – razmjena iskustva i znanja o praksama izgradnje mira među civilnim organizacijama mladih  i državnim institucijama na razini EU), Zagovaračke aktivnosti – priznanje institucija (prepoznavanje vrijednosti ove teme) i podignuta svijest u javnosti o miru i izgradnji mira.

Skip to content