• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Prva generacija pretpristupnih programa

MLADI SU VAŽNI – Seksualna i reproduktivna prava i zdravlje mladih u RH

Cilj: Unapređenje i promocija seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja (SRPZ) mladih te poboljšanje uključenosti mladih ljudi u ostvarenje vlastitog zdravlja, prava i dobrobiti.

Ciljane skupine: Mladi, donositelji/ice odluka, institucije

Očekivani rezultati: osigurana podrška eksperata i donositelja/ica odluka na različitim razinama za provođenje programa koji se bave unapređenjem SRPZ mladih; više dionika informirano o dobrim praksama i međunarodnim standardima; lokalna zajednica uključena u aktivnosti promocije i zaštite SRPZ mladih; osigurana adekvatna edukacija i podrška mladima u području SRPZ; poboljšano razumijevanje koncepta SRPZ te njegove povezanost s pitanjem ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Skip to content