Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama

Cilj projekta: Povećanje razine edukacijske uključenosti djece s posebnim potrebama u redovni sustav odgoja i obrazovanja i uspostavljanje sustava stručne podrške školama za prihvaćanje djece s posebnim obrazovnim potrebama

Partneri: Gradski Ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Edukacijske organizacije (škole i predškolske ustanove)

Djeca s posebnim obrazovnim potrebama

Očekivani rezultati: povećanje svjesnost, stupanj znanja i vještina stručnih suradnika u predškolskim ustanovama i učitelja u osnovnim školama uključenih u rad s djecom s posebnim potrebama, te povećati stupanj organizirane potpore školama.                                  

Skip to content