Multifunkcionalna dvorana za sport i turizam Delnice

Izgradnja ovog kapitalnog objekta izravno utječe na poboljšanje poslovne infrastrukture u grani turizma. Razvojem nužne i specifične poslovne infrastrukture poboljšavaju se i uvjeti za razvoj malih i srednjih poduzeća vezanih uz turizam ili onih koji čine turističku nadogradnju. Nova sportsko-turistička dvorana dostupna je za korištenje kako poslovnim subjektima tako i građanstvu u čitavoj Primorsko-goranskoj županiji i šire povećanjem turističkih aktivnosti, povećanjem zaposlenosti te poslovnih rezultata.

Svi navedeni efekti imaju za posljedicu poboljšanje stanja u Gorskom kotaru kao mikroregiji povećanjem tržišne konkurentnosti te u skladu s prihvaćenim regionalnim strategijama razvoja, posebno s Regionalnim operativnim programom Primorsko-goranske županije.

Osnovni cilj projekta bio je unaprijediti poslovnu infrastrukturu u sektoru turizma na nacionalnoj razini s izravnim utjecajem na razvoj malih i srednjih poduzeća u regiji, povećanje zaposlenosti, povećanje turističke potražnje za ovom destinacijom te rast u turizmu kao privredne grane.

Sportska događanja izvrstan su poticaj razvoju turizma, tako da će dvorana svojim sadržajima omogućiti održavanje takvih događanja, čime će se promovirati sportski turizam u Gorskom kotaru.

Uz izgradnju dvorane projekt je uključio i aktivnosti promocije, marketinga i diseminacije rezultata, što bi trebalo doprinijeti razvoju i definiranju novog turističkog proizvoda.

Skip to content