• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / IPA komponenta

Nadzor plave granice – Faza II

CILJ PROJEKTA: pružiti pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova – Upravi za granice u daljnjem jačanju sposobnosti za ispunjavanje zahtjeva Schengenskog acquisa te posebice u poštivanju Akcijskog plana Republike Hrvatske za integrirano upravljanje granicama radi usmjeravanja na jačanje sigurnosti na hrvatskim međunarodnim granicama – pomorskim granicama, kako bi se smanjio prekogranični kriminal i ilegalna migracija. Projekt predstavlja nastavak nastojanja uloženih u okviru prethodnih projekata CARDS 2004 »Modernizacija nadzora državne granice«; PHARE 2005 »Priprema za provedbu Schengenskog acquisa«; PHARE 2006 »Nadzor plave granice«, a sastoji se od isporuke dva policijska plovila za teritorijalno more i nadzor plave granice.

31.10.2014. - Novosti

Nadzor plave granice – faza II

Kao rezultat twinning projekta Nadzor plave granice izrađena je Strategija razvoja pomorske policije, koja ima za cilj uspostavu učinkovitog sustava nadzora državne granice na moru u skladu sa standardima Europske unije. Strategijom se, osim organizacije, operativnih mjera i radnji koje poduzima pomorska policija, osposobljavanja pomorske policije, IT strukture, definira i tehnička opremljenost, odnosno nabava plovila za potrebe pomorske policije. 

Radi potrebe za uspostavom učinkovitog nadzora državne granice na moru kroz nabavu odgovarajućeg broja plovila, a sukladno Akcijskom planu integriranog upravljanja granicom tijekom 2008. godine izrađen je projektni sažetak za nominaciju projekta Nadzor plave granice – faza II, kroz program europske pomoći IPA. Navedeni je program ujedno i nastavak twinning projekta Nadzor plave granice koji je proveden kroz program PHARE 2006.

Skip to content