Nadzor plave granice – Faza II

CILJ PROJEKTA: pružiti pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova – Upravi za granice u daljnjem jačanju sposobnosti za ispunjavanje zahtjeva Schengenskog acquisa te posebice u poštivanju Akcijskog plana Republike Hrvatske za integrirano upravljanje granicama radi usmjeravanja na jačanje sigurnosti na hrvatskim međunarodnim granicama – pomorskim granicama, kako bi se smanjio prekogranični kriminal i ilegalna migracija. Projekt predstavlja nastavak nastojanja uloženih u okviru prethodnih projekata CARDS 2004 »Modernizacija nadzora državne granice«; PHARE 2005 »Priprema za provedbu Schengenskog acquisa«; PHARE 2006 »Nadzor plave granice«, a sastoji se od isporuke dva policijska plovila za teritorijalno more i nadzor plave granice.

Skip to content