Nikolina Tkalčec imenovana vršiteljicom dužnosti ravnatelja SAFU-a

Kao diplomirana ekonomistica, Nikolina Tkalčec je tijekom radne karijere većinu iskustva stjecala na poslovima vezanim za programe i projekte financirane iz fondova Europske unije. U SAFU dolazi 2010. godine, a od 2019. do danas zaposlena je na radnom mjestu pomoćnice ravnatelja u Uredu za međunarodne i horizontalne poslove.

Tijekom 11 godina rada u Agenciji, novoimenovana v.d. ravnatelja Tkalčec bila je, između ostalog, zadužena za  koordinaciju rada svih ustrojstvenih jedinica Agencije zbog čega je upoznata s radom svih Ureda unutar Agencije. Osim navedenog, bila je zadužena za prilagodbu procedura za provođenje programa u djelokrugu rada Agencije, razvoj i unapređenje unutarnjih poslovnih procesa te koordinaciju i poslove pripreme za revizijske misije i kontrole drugih tijela kao i osiguravanje  provedbe revizijskih preporuka i preporuka drugih kontrolnih tijela, praćenja provedbe ugovora, izradu i praćenje ostvarenja plana rada Agencije, planova definiranih zajedničkim nacionalnim pravilima i drugim postupovnim procedurama, pripremu podataka i analiza te izvještavanje nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova te Europske komisije.

Nikolina Tkalčec, dipl. oec. 
29. listopada 1983. 

Radno iskustvo: 
-svibanj 2019. – prosinac 2021. – pomoćnica ravnatelja u Uredu za međunarodne i horizontalne poslove, SAFU, Zagreb 
-lipanj 2013. – svibanj 2019. – voditeljica Službe za potporu ravnatelju, SAFU, Zagreb 
-srpanj 2010. – lipanj 2013. – tajnica Ureda ravnatelja, SAFU, Zagreb 
-travanj 2010. – lipanj 2010. – stručna suradnica u Odjelu za program za cjeloživotno učenje, Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb 
-ožujak 2008. – srpanj 2009. – stručna suradnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Varaždinska županija, Varaždin 
Obrazovanje:
listopad 2002. – listopad 2007., diplomirani ekonomist, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
Znanje jezika: 
-engleski 
-talijanski 

Skip to content