Novi projekti za organizacije civilnog društva

U sklopu navedenog IPA 2009 programa, devet projekata organizacija civilnog društva primilo je potporu vrijednu više od 13 milijuna kuna (1.800.000,00 eura) za aktivnosti praćenja provedbe pravne stečevine EU i javnog zagovaranja u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi. Ured za udruge je odgovoran za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata, u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Skip to content