Nulta tolerancija na seksualno nasilje

Cilj projekta: Razvoj, implementacija i praćenje javnih politika vezanih uz ljudska prava žrtava seksualnog nasilja. Povećanje kvalitete života žrtvama seksualnog nasilja kroz pružanje pomoći i podrške.

Partneri: Grad Zagreb

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Predstavnici/ce državnih institucija i nevladinih udruga koje rade na problemu seksualnog nasilja, žrtve nasilja, studenti i mladi, žene kao ranjiva skupina, šira javnost.

Očekivani rezultati: Potaknut razvitak javnih politika vezanih uz seksualno nasilje, sustavni rad Centra za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja, uspostavljena međusektorska i intrasektorska suradnja te senzibiliziranje relevantnih institucija za problem seksualnog nasilja i praćenja i provođenja vezaih politika, manja tolerancija seksualnog nasilja u zajednici.

Skip to content