Obavijest: Testiranje za radno mjesto savjetnik u Uredu za financije i računovodstvo

Pismena  provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta savjetnika u Uredu za financije i računovodstvo obuhvaćat će sljedeća područja:

  1. safu.hr (ustrojstvo, djelokrug poslova koje obavlja SAFU, sustav provedbe EU fondova u RH),
  2. PIU Manual 5.2.1  (poglavlje  E „Financial Management“) dostupno na  https://www.safu.hr/hr/Dokumenti
  3. Testiranje znanja engleskog jezika

Opis poslova za radno mjesto savjetnik u Uredu za financije i računovodstvo:

Zadužen je za učinkovito, pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova vezanih uz programe, projekte i ugovore koji su mu dodijeljeni. Kontrolira financijske aspekte ugovora i zahtjeve za plaćanje, kontrolira financijske dijelove projektnih izvješća, priprema provedbu i provodi plaćanja. Prati provedbu projekata i odlazi na terenske posjete. Izrađuje financijska izvješća prema akreditiranim procedurama za svaki program, projekt odnosno pomoć. Izrađuje godišnje, mjesečne i tjedne planove plaćanja za svaki potpisani ugovor financiran iz sredstava pretpristupne pomoći. Evidentira ugovore i zaprimljene račune kao i sve poslovne transakcije. Odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije

Skip to content