Obnova PNUSKOK-a u Osijeku i Rijeci

Cilj projekta: Ovaj projekt ima za cilj stvaranje povoljnih uvjeta za učinkovito funkcioniranje Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) na dvije lokacije – u Osijeku i Rijeci. Projekt se provodi u programu IPA I komponenta za 2011. godinu kroz ugovor o radovima, nadzoru radova, kao i kroz ugovore o nabavi opreme.

Skip to content