Odluka o planu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu i Javni poziv

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije je donijela Odluku o planu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu. Više informacija u Dokumentima. Temeljem Odluke o planu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu SAFU raspisuje Javni poziv. Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva. Više informacija u Dokumentima.

Skip to content