Odobren zakonodavni paket za Kohezijsku politiku 2021. – 2027.

Kohezijska politika predviđa višegodišnja ulaganja uglavnom usmjerena na manje razvijene zemlje i regije kako bi se potaknula socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija članica EU-a. Ovim zakonodavnim paketom omogućuje se ublažavanje dugoročnih socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije COVID-19 te se pomaže funkcioniranju jedinstvenog tržišta.

Suzakonodavci su usuglasili pet novih ciljeva politike koji odražavaju glavne prioritete EU-a:

  1. konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske transformacije i regionalne povezanosti IKT-a
  2. zelenija i otpornija Europa s nisko-ugljičnim prijelazom prema nula-ugljičnom gospodarstvu promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanja rizicima te održivog urbanog razvoja
  3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti
  4. Europa s istaknutijom socijalnom i uključivom komponentom provedbe Europskog stupa socijalnih prava
  5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja te lokalnih inicijativa

Zakonodavni paket za kohezijsku politiku odobren 3. ožujka 2021.:

Očekuje se da će Europski parlament potvrditi politički sporazum u ožujku te da će, nakon pravno-jezične revizije, nacrti propisa najvjerojatnije stupiti na snagu u lipnju. Više informacija o zakonodavnom paketu možete pronaći na slijedećoj poveznici.

Izvor: razvoj.gov.hr

Skip to content