Održan sastanak sa članicom Europskog revizorskog suda Ivanom Maletić

Članica Europskog revizorskog suda Ivana Maletić i suradnica Tea Vlainić predstavile su na sastanku u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU tematsko izvješće Europskog revizorskog suda 28/2023: “Javna nabava u EU- Manje tržišnog natjecanja za ugovore dodijeljene za radove, robu i usluge u desetogodišnjem razdoblju do 2021.”.

Prema podacima u izvješću, Hrvatska je jedna od tri države članice u kojoj se stopa postupaka sa samo jednim ponuditeljem smanjila u promatranom razdoblju (druge dvije zemlje su Malta i Slovačka). Stopa postupaka sa samo jednim ponuditeljem gotovo se prepolovila s 48,6% u 2013. godini na 24,6% u 2021. godini, prema analizi trendova Europskog revizorskog suda. Udio postupaka u kojima nije bilo poziva na podnošenje ponuda smanjio se za oko dvije trećine s 39% u 2013. godini na približno 14% u 2021. godini. Ovim značajnim smanjenjem, Hrvatska je sada na 11. mjestu najboljih rezultata među EU-27 u 2021. godini.

Javne nabave u kojima cijena nije jedini odlučujući kriterij (strateška javna nabava) imaju udio od 96,4% u 2021.godine te je time Hrvatska na vrhu ljestvice EU-27.

Ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić i suradnici govorili su o iskustvima SAFU-a vezanim za provedbu projekata iz OPKK 2014-2020, projektima iz Fonda solidarnosti i NPOO-a i pozivima te ulozi koju SAFU ima u perspektivi 2021-2027., a posebno o verifikaciji postupaka javnih nabava financiranih sredstvima EU i naporima koji se poduzimaju u povećanju učinkovitosti tih verifikacija.

Skip to content