Održan završni događaj u sklopu twinning light projekta: "Further institutionalisation of structured mechanism/s for cooperation between the government and civil society"

Partneri na projektu bili su: Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge (tijelo države članice odgovorno za provedbu), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (tijelo države članice koja je odgovorno za administrativno i financijsko upravljanje) Ministarstvo financija Republike Hrvatske (institucija države članice koja pruža svoje kratkoročne stručnjake), te Glavno tajništvo Vlade (glavna institucija zemlje korisnice) i Odjel za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija (ugovaratelj u državi korisnici).
Sudionike događaja pozdravili su gđa Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnateljice Ureda za udruge iz države članice, gđa Nirvana Sokolovski, šefica službe, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje države članice, gđa Suzana Nikodijević Filipovska, voditeljica sektora za analizu i koordinaciju javnih politika Glavnog tajništva Vlade države korisnice, gđa. Danijela Barišić, veleposlanica države članice u državi korisnici i Irena Ivanova, voditeljica programa u Delegaciji Europske unije u državi korisnici.
Nakon uvodnih pozdrava, projektni partneri su predstavili sve rezultate i ostvarenja projekta. Cilj projekta bio je stvoriti bolje okruženje za civilno društvo putem funkcionalnog Savjeta za suradnju Vlade i civilnog društva i pripreme novog Akcijskog plana (za razdoblje 2018.-2020.) Za provedbu Strategije suradnje Vlade sa civilnim društvom – što je i postignuto.

 • Savjet je uspostavljen i održane su četiri sjednice
 • izrađena je nova Strategija i Akcijski plan kroz inkluzivni proces javnog savjetovanja i očekuje usvajanje od strane Vlade u narednim danima
 • održan je niz radionica, javnih rasprava za državne službenike, predstavnike javne uprave i predstavnike organizacija civilnog društva.

Tijekom osam mjeseci provedbe projekta brojni rezultati su ostvareni:   

 • analizirano je i / ili proizvedeno više od 25 dokumenata
 • pripremljeno je i provedeno 7 radionica i treninga
 • održano je 30 sastanaka s više od 400 relevantnih dionika (predstavnici tijela državne uprave, organizacija civilnog društva i drugi stručnjaci)
 • analizirano je i odgovoreno na 106 komentara na nacrt Akcijskog plana (dobivenih putem javnog savjetovanja, mišljenja relevantnih državnih tijela i pisanih komentara članova Savjeta za razvoj civilnoga društva)
 • 500 letaka je tiskano i diseminirano, s prikazom svih relevantnih podataka o projektu, Savjetu i Odjelu za suradnju s organizacijama civilnoga društva.
 • 5 priopćenja za javnost je izrađeno
 • izvještaji s projektnih aktivnosti redovito su objavljivani na službenim internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade RH za suradnju s nevladinim organizacijama i stranicama Odjela za suradnju s organizacijama civilnoga društva države korisnice
 • Facebook stranica projekta je objavljena je s 15 postova vezanih za vijesti iz projekta

Izvor: https://udruge.gov.hr/

Skip to content