Održana Otvorena vrata na temu „Izrada opisa poslova i proračuna za ugovore za pružanje usluga".

S obzirom na velik broj ugovora za pružanje usluga u provedbi, u sklopu programa CARDS i PHARE, te planiranim u programu IPA, ne čudi brojnost publike.

Pojašnjavajući kako pravilno ispuniti opis poslova i što treba sadržavati proračun, Dario Baron je naglasio kako posebno treba obratiti pozornost na definiciju rezultata projekta, no prethodno je potrebno utvrditi planirane projektne aktivnosti. Također je naglasio kako se ne preporučuju više od dva studijska putovanja u trajanju od tri do četiri radna dana. Novost je i da su predviđena do četiri ključna stručnjaka po projektu, dok se ne preporučuje izrijekom tražiti lokalne stručnjake. Prilažemo prezentaciju koja jasno definira kako ispuniti opis poslova, eng. Terms of Reference

Skip to content